فروش انواع دیزل ژنراتور های بادوین Baudouin در توان های 20 کاوا تا 1 مگاوات -دریافت قیمت بروز ژنراتور بادوین ,کوپله کاری انواع ژنراتور در برندهای استمفورد پاور وارداتی و ایرانی , لینز ایتالیا , مکالته ایتالیا , استمفورد انگلیس , لروی سومر فرانسه ,وگ WEG برزیل با موتور های بادوین Baudouin در توان های 20 کاوا تا 1000 کاوا